31 شهریور 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از عصاره دو گیاه دارویی بر علیه برخی باکتری های بیماری زا انسانی و باکتری بیماری زا با منشا غذایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Herbal extract, disk diffusion, Plantago ovate, Lalementia iberica L.
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم)

چکیده

Due to the growing resistance of bacteria to antibiotics, researchers are finding new drugs pickup plant as an alternative to synthetic drugs are administered. In this study, the antibacterial effect of Plantago ovate and Lalementia iberica L. on bacteria Psudomonasa aeruginosa, Psudomonasa flurossence, Bacillus subtilis, Bacillus coagulanse, Bacillus antheracoid, Bacillus cereus, Bacillus sphericus, Escherichia coli O157, Salmonella liatica, Salmonella typhymorium ATCC3598 were studied. To determine the strength of the antibacterial syrup, Plantago ovate seed disk diffusion method was used and tetracycline was used as a control. According to the diameter of inhibition zone (izd) expressed in mm, results were appreciated as follows: izd ? 15: very active, 10 ? izd ? 15: moderately active, izd ? 10: inactive. In this experiment Lalementia iberica L. on B.subtilis, Psudomonasa aeruginosa and high B.spherics, on average B.cereus, S.typhymorium ATCC3598 and other bacteria have no effect. Plantago ovate on B.spericus high impact and moderate impact on Psudomonasa aeruginosa and on other bacteria have no effect. Tetracycline as control group have significant impact on all bacteria. The results of these tests show that some traditional herbs can be an alternative to chemical antibiotics.