20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر آنتی بیوتیکی تعدادی از عصاره های گیاهان دارویی بر باکتری های بیماری زا
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
عصاره ، آنتی بیوتیک، دیسک دیفیوژن، باکتری
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، غلامحسین پورقنبری (نفر دوم) ، نجمه قحطان (نفر سوم)

چکیده

استفاده از اسانس و عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین مواد محافظ ساختگی جای خود را در صنایع غذایی به خوبی پیدا کرده است. لذا به منظور دست یابی به مواد طبیعی ضد میکروبی، غربالگری اسانس ها و عصاره های گیاهی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی اسانس گیاهان انجیر قرمز(Ficus carica)، اسپات نخل ( Phoenix dactylifera) و بارهنگ (Plantago major) بر باکتری های Bacillus subtilis , Bacillus coagulanse , Bacillus antheracoid , Bacillus cereus , Bacillus phericus مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین قدرت ضد باکتریایی عصاره ها از روش استاندارد انتشار در دیسک استفاده گردید تتراسایکلین به عنوان شاهد به کار گرفته شد. در میان عصاره های مورد آزمایش بیشترین تاثیر ضد باکتریایی مربوط به عصاره انجیر قرمز بر هر شش باکتری مذکور بود که قطر هاله عدم رشد آن ها به ترتیب 17، 20، 22، 13و 18 میلی متر تعیین شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه برخی از عصاره های مورد آزمایش تاثیر ضد میکروبی بیش از آنتی بیوتیک موجود را دارند لذا می توان پس از انجام مطالعات تکمیلی از این گیاهان به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک های تجاری رایج برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری ها استفاده نمود.