31 شهریور 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان Effect of Sex Ratio on the Production and Hatchability of Broiler Breeder Flock
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله journal of worlds poultry research
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی حقیقی (نفر اول) ، مهرداد ایرانی (نفر دوم) ، مهدی جعفری (نفر سوم) ، سبحان فیروزی (نفر چهارم) ، حسن حبیبی (نفر پنجم)

چکیده

ثبت نشده‌است!