31 شهریور 1400

حسن حبیبی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دامپزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان Evaluation of Dietary Medicinal Plants and alga in Laying Japanese Quails
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله journal of worlds poultry research
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!