20 مرداد 1401
حسن حبيبي

حسن حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان مروري بر پروتكل هاي آرام بخشي و بيهوشي در شترمرغ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله التیام
شناسه DOI
پژوهشگران آرش علائدینی (نفر اول) ، حسن حبیبی (نفر دوم)

چکیده

پرورش شتر مرغ بهعنوان صنعتی رو به رشد در ایران به شمار میرود. با توجه به توسعه روز افزون آن، نیاز این صنعت به خدمات بهداشتتتی و دامپزشتتکی امری اجتناب ناپذیر استتت. پرورش صتتنعتی شتتتر مرغ همانند ستتایر گونههای حیوانی باعث گردیده تا برای رفع برخی از مشکلات شامل عوارض دستگاههای گوارشی، حرکتی و ... به برخی مهارتهای جراحی از جمله پروتکل بیهوشی احساس نیاز و توجه بیشتری گردد. در این مقاله سعی شده است اطلاعاتی منظم و منسجم از داروهای پیش بیهوشی، بیهوشی و میزان مصرف آنها در شترمرغ، ارائه گردد.