28 شهریور 1400
حجت پارسا

حجت پارسا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1389 - 1394)
  • فوق لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1383 - 1385)
  • لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
محمد مهدی زارع شحنه، زهرا نصراللهی، حجت پارسا (1399) تأثیر شوکهای پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی درایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 41; 65-82
2
محمد مهدی زارع شحنه، زهرا نصراللهی، حجت پارسا (1399) اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نظریه های کاربردی اقتصاد: ; 29،60
3
فروغ رنجبری، ابراهیم حیدری، حجت پارسا (1399) اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصاد انرژی سبز در ایران(سنجش میزان و کشش انتشار دی اکسید کربن) مطالعات اقتصاد انرژی: ; 217251
4
, Hojat Parsa, Ebrahim Heidari (2020) Investigating the Factors Affecting Energy Intensity in Iran with an Emphasis on the Information and Communications Technology Index Environmental Energy and Economic Research: ; 27،41
5
هادی کشاورز، حجت پارسا (1398) تاثیر اعتماد به مقام پولی بر اثر گذاری سیاست پولی راهبرد اقتصادی: ; 179،202
6
Hadi keshava, Hojat Parsa (2019) The Impacts of Monetary Policy on Macroeconomic Variables Assuming the Collateral Constraint Iranian Journal of Economic Studies: ; 69،90
7
مریم عاشوری، حجت پارسا، ابراهیم حیدری (1398) عوامل مؤثر بر شدت انرژی در استانهای ایران:رویکرد میانگین گیری بیزی پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی: ; 29،63
8
محمد مهدی زارع شحنه، زهرا نصراللهی، حجت پارسا (1398) اثر نامتقارن شوک های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران اقتصاد و تجارت نوین: ; 39،59
9
Hojat Parsa, Hadi keshava, (2019) Industrial Growth and Sustainable Development in Iran Iranian Economic Review: ; 319،339
10
11
Saeid Tahmasebi, Hojat Parsa (2019) Notes on Cumulative Entropy as a Risk Measure Stochastics and Quality Control: ; ،
12
حجت پارسا، سیده زهرا سجادی (1397) بررسی روند شاخص های پایداری انرژی در نیمه نخست سند چشم انداز 20 ساله ایران سیاست های راهبردی و کلان: ; 546،566
13
هادی کشاورز، حجت پارسا (1397) شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ; 141،168
14
حجت پارسا، نرگس محمودی، سعیده انصاری (1396) بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت در بخش بهداشت و سلامت در ایران تحقیقات نظام سلامت: ; 305،311
15
مهدی رضایی، حجت پارسا، سیما مهربانیان (1396) تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی: ; 551،572
16
17
حجت پارسا، ابراهیم هادیان، علی حسین صمدی ، منصور زیبایی (1394) بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ; 193،216
18
19
20
ابراهیم هادیان، حجت پارسا (1387) برآورد تآثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران پژوهش های اقتصادی ایران: ; 1،16
مقالات در همایش ها
1
محمد باقر کرمی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1398) تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی با رویکرد توسعه پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
2
محمد باقر کرمی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1398) تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی با رویکرد توسعه پایدار چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3
احمد قربان پور، حجت پارسا، یوسف روانبد (1397) تحلیل عملکرد زیست محیطی مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس با رهیافت آمیخته فازی دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسایداری
4
5
فاطمه پناهی، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) پیش بینی کیفیت محیط زیست در ایران: رویکرد خاکستری دومین کنفرانس بی المللی توسعه مدرن در اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) تخمین توابع تقاضای برق در بخشهای تولیدی و غیر تولیدی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت
7
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1396) تخمین توابع تقاضای برق در بخش های تولیدی و غیرتولیدی ایران چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8
پرویز حاجیانی، حجت پارسا، محسن توان (1395) ارزیابی الگوهای سری زمانی و فازی برای پیشبینی مصرف برق بخشهای مختلف ایران تا افق1410 ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9
محسن توان، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1395) بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق بخش های عمومی، خانگی، کشاورزی وصنىعتی ایران ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصا و حسابداری
10
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) پیشبینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و مدیریت
11
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا (1395) پیش بینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده سومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد- محوریت اقتصاد مقاومتی
12
حجت پارسا، سیده زهرا سجادی (1392) محاسبه درجه پایداری ابعاد توسعه پایدار با تأکید بر سامانه انرژی در ایران (رویکرد شاخص ترکیبی) یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی
13
غلامرضا محمدپور، حجت پارسا، مهدی علیخانی (1392) بررسی ارتباط بین تکانه های قیمت نفت و بازدهی بازار سهام: یک تحلیل تجربی دومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
14
حجت پارسا، محمد بهبودی (1391) مروری بر مدل اقتصادسنجی انتقال نمایی هموار خود رگرسیو یک کاربرد برای نرخ ارز حقیقی اولین همایش بین المللی اقتصادسنجی،روشها و کاربردها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حجت پارسا، رضا جلالی، احمد قربان پور، پرویز حاجیانی (1399) بررسی اقتصادی و طرح توجیهی ایجاد ترمینال کانتینری در شرکت مروارید صبای جنوب دانشگاه خلیج فارس
2
رضا جلالی، حجت پارسا، احمد قربان پور (1399) طراحی مدل سنجش بهره ‏وری در استانداری بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
حجت پارسا، ابراهیم حیدری، سیده زهرا سجادی (1397) بررسی روند همگرایی توسعه و طبقه بندی شهرستان های استان بوشهربر اساس درجه توسعه یافتگی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
حسین محمدی باغملائی، حجت پارسا، پرویز حاجیانی، سعید طهماسبی (1399) مقایسه روش های اندازه گیری ریسک نوسانات قیمت سهام شرکت های پتروشیمی
3
4
محمد مهدی زارع شحنه، زهرا نصراللهی، حجت پارسا (1398) اثر نابرابری جنسیتی و بخش غیر رسمی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران
5
6
7
8
مریم عاشوری، حجت پارسا، ابراهیم حیدری (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی رویکرد میانگین گیری بیزی
9
10
11
12
13
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیشبینی تقاضای انرژی در ایران، مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری های زمانی
14
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیش بینی تقاضای انرژی در ایران: مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری زمانی
15
کتاب
1
حجت پارسا، سیده زهرا سجادی (1396) ارزش و اقتصاد منابع دریایی شابک:978-600-6822-81-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد (1399 - اکنون)
  • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی (1397 - 1399)
  • مدیر گروه اقتصاد (1395 - 1397)
بیشتر