29 شهریور 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان كاربرد نظريه تراوش در مدل سازي افت فعاليت راكتور بستر ثابت واكنش كاتاليستي تبديل متانول به الفين هاي سبك
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران علی ایزدبخش (نفر اول) ، حسین رهیده (نفر دوم) ، فرهاد خراشه (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش، مدل راکتوری برای پیش بینی رفتار غیر فعال شدن بستر کاتالیست تبدیل متانول به الفین ­های سبک در راکتور بستر ثابت بر اساس نظریه تراوش برای شبیه ­سازی محیط متخلخل دانه ­های کاتالیستی ارایه شده است. پیش ­بینی افت فعالیت بستر کاتالیستی در مقیاس با نتیجه ­های آزمایشگاهی توافق بسیار خوبی نشان داد. نمودارهای کک گرفتگی بیانگر تشکیل جبهه واکنش با پهنای کمتر از طول راکتور در سرعت فضایی کم جریان خوراک و دمای K 723 است. آثار زمان فضایی جریان خوراک، کئوردیناسیون شبکه بث و ضریب نفوذ مؤثر اجزای مخلوط واکنش بر نتیجه شبیه ­سازی مورد بررسی قرار گرفت.