05 مهر 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی تعیین خطوط جریان دو بعدی در سقوط ذرات رسوب
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل جزئی، معادله برگر، روش تفاضل محدود، سرعت سقوط ذرات رسوب
پژوهشگران ایمان رضایی (نفر اول) ، محمد واقفی (نفر دوم) ، حسین رهیده (نفر سوم)

چکیده

به دست آوردن جواب تحلیلی برخی از معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی، مگر در شرایط خاص امکان پذیر نمی باشد که این گونه معادلات را می توان با روش های عددی حل نمود. معادله مورد نظر در این تحقیق، معادله برگر در حالت دو بعدی وابسته به زمان است که پدیده سرعت سقوط ذره درون سیال نزدیک به سکون مانند آب رسوب دار پشت یک سد را مدل می کند. در این تحقیق برای حل معادله برگر از روش تفاضل محدود کاملاً ضمنی استفاده شده است. نتایج عددی برای لزجت ها و زمان های متفاوت به دست آمده و نقش آن ها در سرعت سقوط ذره مورد بررسی پارامتریک قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان داد که با افزایش لزجت و زمان سرعت سقوط ذره کاهش می یابد. همچنین در بعضی از زمان ها سرعت عمقی منفی(جریان رو به بالا) به خصوص در لبه های نزدیک بستر مشاهده شد که نشان دهنده ی معلق بودن ذرات در بعضی حالات خواهد بود.