05 مهر 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی افت فعالیت راکتور کاتالیستی تبدیل متانول به الفین با سینتیک تفصیلی بر اساس معادلات پرکولاسیون
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مدلسازی افت فعالیت راکتور کاتالیستی تبدیل متانول به الفین با سینتیک تفصیلی بر اساس معادلات پرکولاسیون
پژوهشگران علیرضا خاتمی (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، حسین رهیده (استاد مشاور)

چکیده

مدلسازی افت فعالیت راکتور کاتالیستی تبدیل متانول به الفین با سینتیک تفصیلی بر اساس معادلات پرکولاسیون