05 مهر 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان مدلسازي ترموديناميكي حلاليت كربن دي اكسيد در محلول ابي متيل دي اتانول امين با استفاده از معادله حالت مكعبي به اضافه تجمعي CPA
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION
شناسه DOI
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول) ، حسین رهیده (نفر دوم) ، سید حمید حسینی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!