16 آذر 1400

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: تاریخ
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش شرکتهای خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دورخ قاجار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
oreign trade - foreign companies - boom - trade - economic associations
پژوهشگران صادقی عبدالحسین (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، حمید اسدپور (استاد مشاور)

چکیده

بندر بوشهر از بندرهای مهم واستراتژیک خلیح فارس در برهه های مختلف زمان ،توانسته فراز ونشیب های زیادی را پشت سر گذارد.این شهر دریایی ،نشان داده که همواره ار پویایی برخورداربوده است. بندر بوشهر به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب و مزیت های مختلف اقتصادی، نقش مهمی در رونق تجارت خارجی ایران ایفا نمود ه است.. بندر بوشهر در دوره ی قاجار با گسترش تجارت جهانی و افزایش رقابت برای ورود عرصه اقتصادی وتجاری ، در حوزه خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین کانون های اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گرفته بود . فعالیت شرکت های تجاری خارجی وانجام صادرات - واردات از طریق گمرک ،این بندر را به مهمترین دروازه های ارتباطی ایران با کشورهای قدرتمند وصل نمود. در این دوره ، های تجاری خارجی نقش به سزایی دررونق اقتصادی بوشهرو گسترش تجارت خارجی ایران در خلیج فارس ایفا نمودند. تاجران کشورهای انگلیس و هلند در خلیج فارس مهمترین طرف های تجارتی ایران بودند که بیشترین مبادلات تجاری با آنها انجام می گرفت.ضمن اینکه تاجران بوشهری با داشتن توان اقتصادی دراین عرصه موفق بودند. مسأله پژوهش حاضر، بررسی وتبیین چایگاه شرکت های تجاری خارجی مبنی بررونق اقتصادی بوشهردر حوزه ی خلیج فارس است . فرض بر این است که موقعیت، ویژگی ها و امتیازات تجاری و ژئوپولتیک این بندر موجب توجه شرکت های تجاری خارجی شد.تا آنها با بهره گیری ازفضای اقتصادی - برمنافع تجاری خود بیفزایند ونیزموجب رونق اقتصادی وتجاری بوشهرگردند. روش این پژوهش و شیوه ی گردآوری داده ها، تاریخی بوده و از اسناد آرشیوی و منابع معتبر استفاده شده است .