31 شهریور 1400

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: تاریخ
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بندر لنگه در تجارت خلیج فارس در عصر قاجار
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
504
پژوهشگران لیلا عالیشوندی (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، حمید اسدپور (استاد مشاور)

چکیده

اهمیت بندر لنگه در عصر قاجار موضوع این رساله است