31 شهریور 1400

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: تاریخ
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بندر دیر در دوره پهلوی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
107
پژوهشگران حمید احمدی (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، علی رسولی (استاد مشاور)

چکیده

0