31 شهریور 1400

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: تاریخ
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان پيامدهاي جنگ جهاني دوم بر مناطق كرانه اي و پس كرانه اي خليج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات تاریخی جنگ
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب اله سعیدی نیا (نفر اول) ، عبد الرزاق ملکی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!