20 مرداد 1401
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Economic Prosperity, Security, Agricultural Revitalization, Commercial Companies, Immigration.
پژوهشگران عبدالرزاق ملکی (دانشجو) ، حبیب اله سعیدی نیا (استاد راهنما) ، علی رسولی (استاد مشاور) ، حسن الهیاری (استاد مشاور)

چکیده

بستک و جهانگیریه در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناطق کرانه ای و پس کرانه ای خلیج فارس در دوران قاجار و پهلوی به ایفای نقش پرداخته است. وجود عواملی همچون موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر تجارتی خلیج فارس به نواحی پس کرانه ای و مرکزی ایران، حضور خوانین حکومت گری همچون خوانین بنی عباسی موجب توجه بیشتر به این منطقه در دوره مورد مطالعه گردید. هدف این پژوهش بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک و جهانگیریه به عنوان یک منطقه پس کرانه ای، با تأکید بر نقش خوانین بنی عباسی در رونق اقتصادی و اجتماعی آن در حد فاصل سال های (1234-1346ش/1967-1855م) است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای، اسنادی، تحقیقات میدانی و تاریخ شفاهی بوده است. حکمرانی خوانین بنی عباسی، استقرار امنیت و احیای کشاورزی در این منطقه موجب انتقال سرمایه حاصله از بخش کشاورزی به حوزه تجارت گردید و به دنبال آن فعالیت شرکت های تجاری داخلی و خارجی گسترش یافت و بستر را برای تحقق برنامه های عمران و آبادانی مانند تأسیس مراکز آموزشی و بهداشتی فراهم نمود، سرانجام افزایش مهاجرت و ایجاد تحولات جمعیتی، باعث رونق اقتصادی- اجتماعی بستک و جهانگیریه در دوره مورد مطالعه گردید.