20 مرداد 1401
حبيب اله سعيدي نيا

حبیب اله سعیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان يك نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضي: قتل رئيس اصلاحات ارضي فيروز آباد در آبان1341
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله گنجینه اسناد
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا قلی زاده (نفر اول) ، حبیب اله سعیدی نیا (نفر دوم) ، علی شهوند (نفر سوم)

چکیده

هدف:گزارش قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروز اباد فارس و پیامدهای آن روش/ رویکرد: داده های ایم گزارش از اسناد موجود در سازمان و کتابخانه ملی ایران و اسناد شخصی فرهاد عابدی فرزند مقتول گردآوری شده است از منابع کتابخانه ای برای تهیه اطلاعات زمینه ای از رویداد نیز بهره برده شده است یافته ها و نتیجه گیری: قانون اصلاحات ارضی به عللی نظیر ثبات و توسعه اقتصادی اجتماعی، تحکیم مشروعیت حکومت پادشاهی، مسدود شدن نفوذ تفکرات و آموزه های کمونیستی اجرایی شد. قتل ملک عابدی رئیس اصلاحات فیروز آباد در فارس( یکی از مهم ترین مراکز استقرار بزرگ مالکان و عناصر ایلی با نفوذ) واکنش مالکان برای مقاومت در برابر اصلاحات تلقی شد. بررسی اسناد عمدی بودن این قتل را ثابت نکرد اما حکومت پهلوی با کسانی که گمان می رفت محرک این واقعه باشند برخورد جدی کرد و با تبلیغات گسترده کوشید فرصت را از مخالفان اصلاحات ارضی بگیرد. حکومت فرمان خلع سلاح عشایر جنوب را صادر کرد این اقدام حکومت به شورش در فارسانجامید و زمینه بحران های سیاسی بعدی را فراهم کرد