02 آبان 1400

حمید شاهبندرزاده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: مدیریت صنعتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب روش بهینه دفع نهائی پسماند شهر تهران با استفاده از تکنیک ارسته با داده های فازی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ORESTE, Fuzzy logic, Multi-criteria decision making, Tehran City waste disposal
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، معصومه ولی (نفر دوم)

چکیده

The present study studies the application of Arste decision making method with multiple indicators in evaluating and selecting the optimal waste disposal methods in Tehran. Due to the nature of uncertainty and ambiguity in the optimal methods of waste disposal in Tehran, the capabilities of fuzzy logic have been used to complete the decision performance matrix. In ORESTE method, CRITIC technique has been used to weigh the indicators. In ORESTE method, after forming the preferential structures of indicators and options by one of the distance estimation modes, the distance is determined from the hypothetical origin and the specified distances are ranked absolutely with the help of average ranking method. Finally, the optimal methods of waste disposal in Tehran are prioritized