02 آبان 1400

حمید شاهبندرزاده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: مدیریت صنعتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری مدلی جهت بررسی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد در زنجیره تامین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی احتیاجات مواد، زنجیره تامین، پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، غلامرضا جمالی (نفر دوم) ، یعقوب براتی (نفر سوم)

چکیده

برنامه ریزی احتیاجات مواد و پیاده سازی آن یکی از مهمترین سیستم های تولیدی در صنایع محسوب می شود و باید توجه ویژه ای به آن داشت. هدف این مقاله این است که ابتدا شاخص های اثر گذار بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد را شناسایی کند و سپس مدلی برای عوامل موثر بر پیاده سازی برنامه ریزی احتیاجات مواد ارائه دهد. روش انجام این پژوهش کتابخانه ای بوده و برای انجام آن حدود 06 مقاله مورد بررسی قرار گرفته که در پایان 53 مقاله که به روزتر و مرتبط تر بود استخراج شد و اطلاعات و تجزیه آنها بر اساس آن صورت گرفت.