02 آبان 1400

حمید شاهبندرزاده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: مدیریت صنعتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل ریاضی فازی مکان یابی-تخصیص سلسله مراتبی برای خدمات فوریت های پزشکی با به-کارگیری الگوریتم NSGA-II
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Location-Allocation, Fuzzy Theory, Emergency Medical Services, Multi-Objective Genetic Algorithm
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول) ، مهرناز منصوری (نفر دوم)

چکیده

مکان یابی-تخصیص تسهیلات به مکان یابی مجموعه ای از تسهیلات به منظور کمینه سازی هزینه پاسخ گویی به تقاضا می پردازد. مکان-یابی-تخصیص تسهیلات در بخش های عمومی برای دستیابی به تعادل میان خدمات فراهم شده و کارایی منابع اهمیت فراوان دارد. از این رو، در سیستم خدمات فوریت های پزشکی که یک نوع خدمات عمومی و فراهم آورنده مراقبت های پزشکی پیش بیمارستانی است، با توجه به معیار اساسی زمان پاسخ گویی بر اهمیت آن افزوده می شود. هدف پژوهش حاضر ارائه ی یک مدل مکان یابی-تخصیص با توجه به سه هدف بیشینه پوشش، بیشینه بقای افراد و کمینه سازی هزینه و محدودیت های کیفیت و ظرفیت برای تسهیلات سلسله مراتبی اورژانسی می باشد که از ترکیب تئوری فازی برای مدل بهینه سازی استفاده شد. در این پژوهش، پس از بازخوانی پژوهش های پیشین و شناسایی معیارهای عملکردی، پارامترها و متغیرها یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح محض ارائه گردید. همچنین، از تئوری فازی برای بازسازی برخی پارامترها و تابع هدف پیشینه پوشش استفاده شد. درنهایت، مدل ریاضی فازی مکان یابی-تخصیص سلسله مراتبی ارائه شده برای خدمات فوریت های پزشکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بر پایه مرتب سازی نامغلوب حل گردید. مدل مکان یابی-تخصیص با توابع هدف موردنظر منجر به جایابی و تخصیص تسهیلات با دقت بیش تری به منظور نجات جان بیماران در مأموریت های فوریتی و به خصوص در موارد خطرناک می شود.