28 شهریور 1400

سیدجواد حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی سلول ملکولی
تلفن: 07733441494
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی فخری، سیدمحمدباقر نبوی، سیدجواد حسینی، حسین ذوالقرنین، بیتا ارچنگی (1399) شناسایی مولکولی اویستر جنس Saccostrea در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از ژن COI میتوکندری محیط زیست جانوری: 12; 415-420
2
انسیه خادم الحسینی ، امیرحسین احمدی، سیدجواد حسینی (1399) بررسی بیوانفورماتیکی نقش احتمالی RNA های کوچک ویروسی در بیماری زایی ویروس SARS-CoV-2 نفس: ; ،
3
ماریا ظهیری، شیما پرویز، سیدجواد حسینی (1398) استفاده از سلولهای بنیادی در درمان سکته قلبی مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; 2206،2225
4
5
, Amin Oujifard, Ahmad Shadi, Seyed Javad Hosseini (2019) Genetic Evidence for two undescribed species previously considered as Sillago sihama from Persian Gulf Indian Journal of Geo-Marine Sciences: ; 1864،1869
6
احمد قاسمی، سیدجواد حسینی (1397) ساختار جمعیتی ماهی شوریده ( Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس محیط زیست جانوری: ; 135،142
7
امین اوجی فرد، احمد شادی، الهه فاتح، سیدجواد حسینی (1397) بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ایSillago sihama درآب های شمال خلیج فارس برپایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیرواحدI علوم و فنون دریایی: ; 13،22
8
ماشااله درویشی، مریم مرادی نسب ، سیدجواد حسینی، رضا محمدنیا، زهرا امینی خویی ، ایرج نبی پور ، سیما نصری (1397) شناسایی ملکولی زوانتیدهای آبهای کم ژرفا در سواحل بوشهر- خلیج فارس طب جنوب: ; ،
9
احمد قاسمی، سیدجواد حسینی (1397) ساختار جمعیتی ماهی شوریده ( Otolithes ruber ) در سواحل شمالی خلیج فارس پژوهش های محیط زیست: ; ،
10
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) تاثیر استفاده از ملاس و شیره ضایعات خرما بر بار باکتریایی آب، شاخص های رشد و بافت روده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط بایوفلاک مجله علمی شیلات ایران: ; 33،42
11
احمد قاسمی، سیدجواد حسینی (1396) ساختار جمعیتی ماهی شوریده(Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس محیط زیست جانوری: ; ،
12
امین اوجی فرد، دارا باقری، احمد شادی، سیدجواد حسینی، نرگس کیانی (1396) تنوع ریختی کفشک ماهی زبان گاوی درشت پولکCynoglossus arel (Bloch پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 19،30
13
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) تاثیر منابع مختلف کربنی (ملاس و شیره ضایعات خرما) بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بدن میگوی سفید غربی در سیستم بایوفلاکی بوم شناسی آبزیان: ; 21،38
14
نوید طحان زاده ، سیدجواد حسینی، رؤیا علیزاده، فریبا غلامی دشتی ، محمد نظریان (1395) روش ساده و کارا برای جداسازی DNA ژنومیک از بافت های کهنه میگوی ببری سبز، Penaeus semisulcatus : مناسب برای PCR معکوس محیط زیست جانوری: ; 227،236
15
محمد نظریان، سیدجواد حسینی، ایرج نبی پور ، غلامحسین محبی (1394) پپتیدهای زیست فعال دریایی با پتانسیل ضد سرطان طب جنوب: ; 607،629
16
17
18
19
, , Seyed Javad Hosseini, ُAhmad qasemei (2015) Application of AFLP molecular marker for genetic analysis of black pomfret Parastromateus niger from the Persian Gulf Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 857،875
20
, , , Seyed Javad Hosseini, (2014) Searching the genome of beluga (Huso huso) for sex markers based on targeted Bulked Segregant Analysis (BSA) Caspian Journal of Environmental Sciences: ; 185،195
21
, Seyed Javad Hosseini, ُAhmad qasemei (2014) Genetic Diversity and Population Structure of Liza klunzingeri from the Northern Persian Gulf Based on AFLP Analysis Journal of The Persian Gulf: ; 27،36
22
, , Seyed Javad Hosseini, ُAhmad qasemei (2013) Feasibility of Identification of Fall and Spring Migrating Caspian trout ( Salmo trutta caspius ) by Using AFLP Molecular Marker Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: ; 241،248
23
, Seyed Javad Hosseini, ُAhmad qasemei, (2013) Report on the Chromosomes of Liza klunzingeri (Day, 1888) in Zyarat Estuary, Persian Gulf Journal of The Persian Gulf: ; 23،30
24
امیر جافریان، حسین ذوالقرنین، مهدی محمدی، محمدعلی سالاری، سیدجواد حسینی (1391) بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی) Eleutheronema tetradactylum ( در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره علوم و فنون دریایی: ; 29،37
25
26
مژده شریفی، ایمان سوری نژاد ، سیدجواد حسینی، احمد قاسمی، احمد فقیه احمدانی (1391) بررسی تنوع ژنتیکی ماهی حلواسیاه Parastromateus niger در سواحل ایرانی خلیج فارس با استفاده از نشانگر ملکولی AFLP بوم شناسی آبزیان: ; ،
27
رویا رهنما، سیدجواد حسینی، احمد قاسمی، وحید یاوری، حسین ذوالقرنین، عباس متین فر (1390) مقایــسه مولکـــولی اولیه P.(penaeus) semisulcatus خلیج فارس و زیرگونــه آن، P.(penaeus)semisulcatus persicusبا استفاده از 16S rRNAمیتوکندریایی ژنتیک نوین: ; 23،30
28
مقالات در همایش ها
1
رعنا نیک پور ، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1397) روش ترکیبی استخراج DNA از بافت کهنه میگو به هدف تکثیر نشانگر مولکولی چهارمین همایش ملی میگو
2
وحید مرشدی، سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، مصطفی کامیاب، احمد فقیه، فاطمه نامجو، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، مهدی بلوکی (1397) بررسی جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره خارک و خارکو همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3
مریم عضدی، سیدجواد حسینی، وحید مرشدی، احسان توسل پور ، مصطفی کامیاب، فاطمه نامجو، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، احمد فقیه، مهدی بلوکی (1397) بررسی فراوانی ماهیان جزایر مرجانی منطقه خارک و خارکو با تأکید بر علت افزایش توتیای دریایی همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
4
سکینه اسفندیاری، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی، احمد قاسمی (1395) مقایسه و بهینه سازی روش های استخراج DNA برای انجام AFLP در نخل خرما (Phenix dactylifera L.) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5
مریم سپرهم، سیدجواد حسینی (1395) مقایسه ژنتیکی میان دو واریته مورفولوژیکی مشابه از میگوی ببری سبزخلیج فارس، Penaeus semisulcatus با استفاده از بخشی از Internal Transcribed Spacer – I (ITS –I ) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، آرش معصومی (1394) مقاومتهای متفاوت جلبک Cholorella kessleri در برابر فلز سنگین کادمیم در شوری های مختلف هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
7
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی (1394) تعیین میزان اثر آنتی بیوتیک جنتسین در جلبک کلرلا به عنوان مارکر انتخابی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
8
مریم سپرهم، سیدجواد حسینی، زهرا نوروزی (1394) مطالعه روابط فیلوژنتیک میگوی Penaeus semisulcatus و زیرگونه آن، P.semisulcatus persicus با استفاده از بخشی از ITS-I چهارمین همایش دانایی محور
9
10
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب های خلیج فارس چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
11
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیداز در شانک زرد باله چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
12
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، فتح الله احمدپور (1392) تولید نانوپپتید جذب کننده فلزات در جلبک کلرلا با روش مهندسی ژنتیک مرجع دانش-سیویلیکا-آنلاین
13
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1392) جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری همزیست Bacillus subtilis str. 168 با توانایی تولید بیوسورفاکتانت از اسفنج های خلیج فارس همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
14
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1392) خواص بیوسورفاکتانت جدا شده از Pseudomonas putida KT2440 باکتری همزیست اسفنج Haliclona simulans در خلیج فارس سومین همایش ملی کشاورزی،آبزیان و غذا
15
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1392) جداسازی بیوسورفکتانت از باکتری همراه اسفنج خلیج فارس همایش بین المللی تولیدات بیولوژیک
16
احسان زارعی، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، زهرا نوروزی (1392) تعیین توالی cDNA هورمون مهارکننده پوست اندازی ( MIH ) در میگوی ببری سبز خلیج فارس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 17 تیر 92 دانشگاه تهران تهران
17
مریم سپرهم، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، احسان زارعی (1392) مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز semisulcatusPenaeus و زیرگونه آن، Penaeus semisulcatus persicus بااسفتاده از ناحیه 16S rRNA-tRNAval میتوکندری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی 15 تا 17 تیر 92 دانشگاه تهران تهران
18
زهرا نوروزی، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا، مریم سپرهم (1392) مطالعه مولکولی میگوی ببری سبز P. semisulcatus و زیرگونه آنpersicus P. semisulcatus با اسفاده از D- loop میتوکندری هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، فاطمه نامجو، وحید مرشدی، مصطفی کامیاب، هانا اعتمادی، علی محمد صنعتی، مهدی محمدی، عباس جمالی، مریم عضدی، احمد فقیه احمدانی ، سید عبدالمجید حسینی ، حمید کرمی کبیر، سمیه زارعی، سما چراغی، سیده اسماء حسینی (1396) پبررسی، مطالعه و تعیین علل و اثرات افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگ های مرجانی جزیره خارگ و خارکو و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
کریمی مژگان، سیدجواد حسینی، محمدحسین دباغ منش ، علی فرهادی (1397) بررسی موتاسیون BRAF از طریق بیوپسی مایع در سرطان ندولار تیروئید
5
6
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) ، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) ارزیابی تغییرات بیان ژن کاتاپسین و فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی تحت تاثیر بایوفلاک های متفاوت
7
سکینه اسفندیاری، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حسین وطن پور ، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی (1396) استفاده از نشانگر AFLP برای تعیین جنسیت در خرما (Phoenix dactylifera L.)
8
9
10
11
کیانی هرچگانی نرگس ، امین اوجی فرد، دارا باقری، سیدجواد حسینی، احمد شادی (1395) تمایز ژنتیکی و ریخت شناسی گونه های کفشک ماهیان زبان گاوی در آبهای خلیج فارس(بوشهر)
12
13
14
15
16
فاطمه عوض پور ، احمد شادی، امین اوجی فرد، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تمایز ژنتیکی و ریخت شناختی گونه های خانواده شانک ماهیان در بوشهر
17
نوید طحان زاده ، سیدجواد حسینی، ماندانا زارعی (1393) امکان سنجی جدا سازی پروموتر بتا اکتین از میگوی ببری سبز
18
نوید طحان زاده ، سیدجواد حسینی، ماندانا زارعی (1393) امکان سنجی جداسازی پروموتر بتا-اکتین از میگوی ببری سبز
19
20
21
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، مختار جلالی جواران (1392) بیان ژن متالوتیونین در جلبک کلرلا (Chlorella sp.) با هدف جذب زیستی فلزات سنگین
22
23
24
زارعی محمودابادی احسان ، سیدجواد حسینی، صدیقه هاشم نیا (1392) جداسازی و مطالعه مولکولی هورمون MIH در میگوی ببری سبز (Penaeuse semisulcatus)
25
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسیKY283118
2
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسیKY271747
3
ماندانا زارعی، دیانا حمیدی، سیدجواد حسینی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسیKY271746
4
ماندانا زارعی، خانمناز عبادی، سیدجواد حسینی (1399) ثبت ژن تایید شده در NCBI با شماره دسترسی KY285288
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!