01 مهر 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما Carpophilus hemipterus
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Sap beetle, biological control, entomopathogenic fungi
پژوهشگران فاطمه جمالی (نفر اول) ، فریبا سهرابی (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم)

چکیده

قارچ metarhizium anisoliae یکی از مهمترین قارچهای بیماریزای حشرات به شمار می رود که می تواند به منظور کنترل بیولوژیک بسیاری از آفات انباری مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق از جدایه Iran 1018C قارچ M. anisopliae برای کنترل لارو سن 4 و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما استفاده شد.