18 مرداد 1401
محمدامين كهن مو

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سمیت تنفسی اسانس پنج گونه گیاه دارویی روی لارو و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Carpophilus hemipterus, fumigant, essential oil, medicinal plant
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول) ، محمدامین کهن مو (نفر دوم) ، فاطمه جمالی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس زنیان Trachyspermum ammi ajowan ، مریم گلی کارواندری جم Salvia mirzayanii Rech. var. Jam ، رازیانه Foeniculum vulgare Fennel ، آویشن Zataria multiflora Boiss. var. Jam و نعنا فلفلی Mentha piperita L. علیه لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) در شرایط دمایی 1 ± 52 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 2 ± 52 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها به روش تقطیر با آب استخراج شدند . بر اساس نتایج اسانسهای مورد مطالعه می توانند در حفاظت از محصولات انبار شده در برابر این گونه آفت مورد استفاده قرار گیرند .