27 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
سمیت تنفسی اسانس های زنیان, مورتلخ, رازیانه, آویشن جم و نعناع فلفلی روی لارو و حشره کامل سوسک شیره خوار خرما
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: Carpophilus hemipterus ، سمیت تنفسی، اسانس، گیاه دارویی
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول) ، فریبا سهرابی (نفر دوم) ، فاطمه جمالی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس زنیان Trachyspermum ammi ajowan ، مریم گلی کارواندری جم Salvia mirzayanii Rech. var. Jam ، رازیانه Foeniculum vulgare Fennel ، آویشن Zataria multiflora Boiss. var. Jam و نعنا فلفلی Mentha piperita L. علیه لاروهای سن چهار و حشرات کامل سوسک شیرهخوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) در شرایط دمایی 1 ± 52 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 2 ± 52 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها به روش تقطیر با آب استخراج شدند . بر اساس نتایج اسانسهای مورد مطالعه می توانند در حفاظت از محصولات انبار شده در برابر این گونه آفت مورد استفاده قرار گیرند . کلمات کلیدی: