28 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
wilt, fusarium, essential oil
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول) ، فاطمه جمالی (نفر دوم)

چکیده

Tomato Fusarium wilt caused by F. oxysporum is one of the most important tomato diseases in Iran and around the world. Chemical fungicides used to control the disease in addition to pathogen resistance by force, are considered as threat to consumer health and the environment.