28 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Milk thistle-medicinal plant-growth regulator
پژوهشگران مریم موسوی عوری (نفر اول) ، محمد مدرسی (نفر دوم) ، محمدامین کهن مو (نفر سوم) ، سودابه جهانبخش (نفر چهارم)

چکیده

Milk thistle is a medicinal plant.The highest essential oil yield was obtained from high levels of jasmonic acid compared to natural conditions.