01 مهر 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات راه پله بر عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح(رویکرد ساده شده خطی)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
409
پژوهشگران امیر غقاری (دانشجو) ، محمدرضا ماهینی (استاد راهنما) ، محمدامین کهن مو (استاد راهنما) ، ایوب دهقانی (استاد مشاور)

چکیده

0