28 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر كشندگي قارچهاي Beauveria و Metarhizium anisopliae روي لارو و حشرهي كامل سوسك شيره خوار خرما
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه جمالی (نفر اول) ، محمدامین کهن مو (نفر دوم) ، فریبا سهرابی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!