01 مهر 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان سميت تدخيني اسانس پنج گونه گياه دارويي روي سوسك شيره خوار خرما Carpophilus hemipterus (Linnaeus) (Coleoptera: Nitidulidae)و شناسايي تركيبات شيميايي آنها
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله گیاه پزشکی
شناسه DOI
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول) ، محمدامین کهن مو (نفر دوم) ، فاطمه جمالی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!