06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان A new synthetic route for the preparation of b-acyloxy mercaptans via the addition of thioacids to epoxides
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله TETRAHEDRON LETTERS
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول)

چکیده

A new synthetic route for the preparation of S-benzylated b-acyloxy mercaptans starting from the one-pot reaction of thioacids and epoxides using a silica gel/Et3N combined catalyst is described. The thiol functionality in the crude product is then protected via benzylation and the corresponding thioethers are isolated after chromatography.