06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Basic Al2O3 promotes onepot synthesis of thioethers via in situ generation and addition of acyloxy mercaptans to electrondeficient alkenes
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of the Iranian Chemical Society
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، داریوش خلیلی (نفر دوم)

چکیده

Thioethers were synthesized under solvent free conditions by reacting Michael acceptors with ?-acyloxy mercaptans in situ generated from the reaction of epoxides and thioacids in the presence of basic Al2O3 in high yields.