06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Direct synthesis of disulfides from alkyl halides using thiourea and CCl4 in glycerol
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of the Iranian Chemical Society
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، داریوش خلیلی (نفر دوم)

چکیده

Dialkyl disulfides were obtained on the basis of the reaction of alkyl halides and thiourea in the presence of CCl4 and Et3N. This procedure enables the odorless and one-pot synthesis of disulfides by employing cheap, easyto- handle and readily available reagents and substrates in wet glycerol.