06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان One-Pot Synthesis of Organic Disulfides (Disulfanes) from Alkyl Halides Using Sodium Sulfide Trihydrate and Hexachloroethane or Carbon Tetrachloride in the Poly(ethylene glycol) (PEG-200)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله SYNLETT
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم) ، حکمت موسوی (نفر سوم) ، نرگس سعیدی (نفر چهارم)

چکیده

Symmetric disulfides are produced by treating their corresponding organic halides including benzylic, allylic, primary and secondary halides with Na2S·3H2O and C2Cl6 or CCl4 in PEG-200 at room temperature in high yields.