06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان The synthesis of symmetrical disulfides by reacting organic halides with Na2S2O35H2O in DMSO
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، محمد رضا محمدی زاده (نفر دوم) ، نرگس سعیدی (نفر سوم)

چکیده

A one-pot, and scalable method to prepare symmetric disulfides from their corresponding primary, secondary, allylic, and benzylic halides has been developed. In this method, a disulfide is synthesized by reacting an alkyl halide with Na2S2O35H2O at 60–70 8C in DMSO.