06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز دی آریل و دی آلکیل دی سولفیدهای متقارن از هالیدهای آلی کاتالیز شده با مس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
هالیدهای آلی؛ دی سولفیدها؛ پتاسیم سیانید؛ کربن دی سولفید؛ مس یدید.
پژوهشگران محمد عباسی (نفر اول) ، نجمه نوروزی (نفر دوم) ، سعیده قصاب برازجانی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش، یک معرف انتقال دهنده سولفور در محیط واکنش از پتاسیم سیانید و کربن دی سولفید در حلال DMF، به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق، تولید شد. سپس با افزودن یک آلکیل هالید و یا یک آریل هالید به همراه کاتالیزور مس یدید، به ترتیب دی آلکیل یا دی آریل دی سولفیدها در راندمان قابل قبولی سنتز شدند.