06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سنتز تک ظرفی ترکیبات تیواتری متقارن با استفاده از بنزیل هالیدها یا آلیل هالیدها و سدیم تیوسولفات و مطالعه کاهش سولفوکسیدها با استفاده از معرف ها یا کاتالیزورهای جدید
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
sulfide-sulfoxide
پژوهشگران زهرا مرادی (دانشجو) ، محمد عباسی (استاد راهنما) ، امین اوجی فرد (استاد راهنما) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه، روشی نوین برای سنتز سولفیدهای متقارن با استفاده از نمک سدیم تیوسولفات به صورت تک ظرف و در یک مرحله معرفی شد. همچنین کاتالیزورهای جدید I2، Br2، NBS به همراه کاهنده های NaHSO3 و آسکوربیک اسید برای کاهش سولفوکسیدها به سولفیدهای مربوطه به عنوان سیستم های واکنشی موثر و جدید به کاربرده شدند.