06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
روش های نوین در سنتز مشتقات دی سولفیدها از ترکیبات هالیدی و الکلی و سنتز ترکیبات ?-بیس آلکیل تیو-1،3-دی کربونیل ها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
disulfide
پژوهشگران نرگس سعیدی (دانشجو) ، محمد عباسی (استاد راهنما) ، رضا داوودی (استاد راهنما) ، محمد رضا محمدی زاده (استاد مشاور)

چکیده

In this thesis straightforward methods for the efficient, one-pot synthesis of disulfides is described from halid compounds using sodium thiosulfate, in dimethyl sulfoxide. Furthermore, a one-pot two-step tandem synthesis of disulfies is describes from the reactions of alcohols, triphenyl phosphine, potassium iodide and carbon tetrachloride in the presence of thiourea in acetonitrile. In addition, a one-pot and three component synthesis of ?-bis alkylthio-1,3-dicarbonyl compounds from the reactions of sodium thiosulfate, Michael acceptors and 1,3-di-carbonyl compounds in polyethylene glycol is reported.