06 آبان 1400

محمد عباسی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی آلی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Potassium-Cyanide Catalyzed Aerobic Oxidation of Aromatic Aldehydes into Esters
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله ChemistrySelect
شناسه DOI
پژوهشگران الهام شیخی شهیدزاده (نفر اول) ، نجمه نوروزی (نفر دوم) ، محمد عباسی (نفر سوم)

چکیده

A simple and efficient procedure for trimerization of aromatic aldehydes mediated by potassium cyanide is described. A variety of aromatic aldehydes reacted efficiently and the corresponding oxidative esterification products were obtained in good to excellent yields in the absence of oxidant, solvent and metal species.