01 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی حلالیت CO2 در محلول دی اتانول امین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Solubility , Carbon Dioxide , PC-SAFT equation of state , Diethanolamine
پژوهشگران امیرعباس ایزدپناه (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، آمنه خیراتی شاهپسند (نفر سوم)

چکیده

The purpose of this work is to investigate the ability of perturbed-chain statistical associating fluid theory (PC-SAFT) in correlating the vapor pressure and saturated liquid density of pure diethanolamine (DEA) and also correlating vapor-liquid equilibria(VLE) of the DEA water and DEA water CO2 systems. Results showed that PC-SAFT could accurately describe the properties of the pure diethanolamine. Then VLE of the aqueous diethanolamine solutions were calculated by temperature-independent binary interaction parameters. After tuning binary interaction parameter between DEA and water, solubility of CO2 in the aqueous dithanolamine solution were correlated and compared to the experimental data. The results indicated that PC-SAFT could successfully described the equilibrium properties of the aqueous diethanolamine solution and solubility of CO2 in aqueous DEA solutions.