03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی لایه مرزی نانوسیال اطراف استوانه در محیط متخلخل
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
حل عددی لایه مرزی، نانوسیال، محیط متخلخل، روش تربیع دیفرانسیل
پژوهشگران بنیامین جعفریان (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، عرفان حسنلی (نفر سوم) ، محمد امین مکارم (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله، لایه مرزی دما و سرعت ناشی از عبور نانوسیال (آب/مس) بر روی استوانه تو خالی که دمای سطح داخلی استوانه ثابت فرض شده و در محبط متخلخل و در حضور میدان مغناطیسی قرار دارد بررسی شده است. معادلات حاکم موجود که در منابع بیان شده اند ب یبعد سازی گردیده است و با در نظر گرفتن شرایط مرزی مدلسازی انجام گرفته است . برای حل مجموعه معادلات دیفرانسیلی بدست آمده از روش تربیع دیفرانسیل استفاده شده است. مقایسه حل معادلات با مطالعات مشابه دقت بالای این روش را در حل معادلات نشان می دهد. تاثیر عدد ریچاردسون، کسر حجمی نانوذره، پارامتر انتقال حرارت از پوسته استوانه، پارامتر محیط متخلخل، پارامتر اینرسی و پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی، دمای بی بعد سطح استوانه، متوسط ناسلت کاهش یافته و تنش برشی کاهش یافته در نتایج حل مدل بررسی شده است. افزایش کسر حجمی نانوذرات و میدان مغناطیسی باعث کاهش دمای سطح بیرونی استوانه می گردد.