01 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ذخیره سازی گاز طبیعی با استفاده از تکنولوژی گاز طبیعی جذب شده (ANG)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
جذب، گاز طبیعی، ذخیره سازی، متان
پژوهشگران صاحبه یوسفی (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم)

چکیده

گاز طبیعی به عنوان یک سوخت جایگزین در صنعت و بخش حمل و نقل دارای مزایای زیست محیطی و اقتصادی زیادی است. روش های موجود کنونی برای ذخیره سازی گاز دارای محدودیت های فرایندی می باشند که مانع توسعه استفاده از این به عنوان یک روش فشار پایین و ایمن برای (ANG) سوخت شده اند. در سال های اخیر سیستم گاز طبیعی جذب شده به عنوان یک جایگزین ANG ذخیره سازی گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله موقعیت کنونی سیستم احتمالی برای سایر روش های مرسوم در ذخیره سازی و انتقال گاز بررسی شده است و مقایسه ای بین این تکنولوژی و سایر روش ها صورت گرفته است و همچنین مزایا و معایب هرکدام توضیح داده شده است. در ادامه مشکلات موجود بر سر راه و راهکارهای پیشنهادی موجود در منابع برای حل این مشکلات بیان شده اند. در پایان با توجه به ANG عملی شدن سیستم با ایمنی بالا، وزن کم و ANG راهکار های موجود و امکان حل این مشکلات عملیاتی، می توان به ساخت یک مخزن هزینه های پایین در آینده امیدوار بود.