03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مشخصه سازی کاتالیست ZSM-5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Synthetic Catalyst ZSM-5, Commercial catalyst, without template
پژوهشگران حسن حاجی زاده (نفر اول) ، مسعود مفرحی (نفر دوم) ، رامین کریم زاده (نفر سوم)

چکیده

In this study ZSM-5 catalyst was successfully synthesized without using template. In fact the purpose of synthesizing without use of template was recducing cost of synthesis and removal pollutions of template existence in structure. ZSM-5 catalyst has been synthesized by hydrothermal method at 195?C and 24 h.Then the properties of sample such as crystallinity, surface area, pore volume, crystal size ,… were characterized by XRD, FT-IR and BET surface area measurements. The results have been compared with a commercial type of ZSM-5.