01 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
انداره گیری آزمایشگاهی گرانروی مخلوط دو جزیی تترابوتیل آمونیوم برماید آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت CPA و تئوری اصطکاک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
tetraethylammonium bromide, semi-clathrate hydrate, viscosity, CPA equation of state and friction theory
پژوهشگران سارا رزمجویی (نفر اول) ، امیرعباس ایزدپناه (نفر دوم) ، مسعود مفرحی (نفر سوم)

چکیده

به دلیل حصوصیات منحصر به فرد مایعات یونی در دهه اخیر میزان تحقیقات روی انها به شدت رشد پیدا کرده استو زمینه های کاربردی مختلفی را برای انها ایجاد کرده است. برای استفاده از انها در فرایندهای صنعتی برخی از خواص این مواد و محلول های ابی انها از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله این خواص می توان به جرم حجمی و گرانروی اشاره نمود. در این تحقیق داده های آزمایشگاهی گرانروی مخلوط تترابئتیل امونیوم برماید و آب در دماهای (2، 5، 8، 11 و 14) درجه سلسیوس و کسر وزنی های تتزابوتیل امونیوم برماید (09/0، 19/0، 29/0، 39/0، 49/0 و 59/0) به دست امده است. معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (CPA) و تئوری اصطکاک برای مدل سازی این داده ها استفاده شده است. درصد خطای نسبی بین نتایج مدلسازی و داده های تجربی گرانروی در این گستره دماییو کسر وزنی تترابوتیل امونیوم برماید و برابر با 311/10 درصد می باشد.