03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و تعیین خواص زئولیت 5-ZSM به منظور جذب سطحی گاز CO2
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ZSM-5-Gas adsorption- CO2 capture
پژوهشگران حسن حاجی زاده (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، رامین کریم زاده (استاد مشاور)

چکیده

In this research, five samples of the ZSM-5 are used. All samples at a temperature of 197 ° C, and for48 hours, using the molar equilibrium equation O: 8.3Template2O: 1500H2: 6Na3O2: Al240SiO synthesized. Samples without the use of common and often expensive tetrapropyl ammonium hydroxide and tetrapropyl Ammonium bromide using a diethyleneamine and tetraethylene pentamine for him Lynn Barder synthesizes this zeolite, Were used . In this work, even this enormous zeolite in the field of energy and the environment, without the use of energy, has also been highlighted, which also reduces synthesis patterns and eliminates the calcification problems. Subsequently, the structure modification added Sun's carbon to the structure, which entered a structure in a carbon black sample. In another sample, black carbon was removed from the structure after the synthesis of zeolite. On the whole, it can be said that among the five standardized samples, the sample synthesized with D-ethylene amine, as well as the sample that added carbon black to the sample to be added to the sample and removed from the synthesis of the structure, obtained the best results. Of course, the sample with template and samples modified with carbon black have a mesopore structure. In this work, samples of samples such as Crystal Linite, surface area, cavity volume, crystal size, etc., are used. Commonly used XRDs, FT-IRs and BETs were finally analyzed, which eventually absorbed the synthesis of shnn Diethylene amine was selected for breach testing. Intrusive curves show a far greater penetration time for carbon dioxide than nitrogens They said that this would result in higher alkaline forces (four-pole torque, polarization), carbon dioxide ratio It was nitrogen. For the mixture of carbon dioxide-nitrogen gas by comparing the absorbance at two temperatures 303 and 323 Kelvin in the mixed state, it was found that as the temperature increases, the infiltration time decreases. The amount of wound time decreased