03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانو الیاف پلی اکریلونیتریل همراه با نانو ذرات توسط دستگاه جت چرخشی ریسنده
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
418
پژوهشگران پروانه فهیمی (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، حسین اسکندری (استاد مشاور)

چکیده

0