18 آذر 1400

مهدی سلطانی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
مهدی سلطانی، فرزاد صالحی، سید سعید میرزرگر، قاسم عموعابدینی (1395) مطالعه تاثیر درجه حرارت و pH بر رفتار رشد استرپتوکوکوس اینیایی (Sterptococcus iniae) میکروبیولوژی دامپزشکی: ; 113125
4
سجاد پورمظفر، مهدی سلطانی، محمود نفیسی بهابادی، ژاله مهاجری برازجانی ، مهرزاد محمدی، خلیل پذیر (1394) بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس ) و برخی شاخصهای خونی و رشد ماهی قزل آلای Streptococcus iniae ( )Oncorhynchus mykiss رنگین کمان ( تحقیقات دامپزشکی: ; 44،54
5
6
Hadi Eslamizadeh, Mehdi Soltani (2015) Study of fusion and fission cross sections and pre-fission particles multiplicities for excited nuclei 227Pa ANNALS OF NUCLEAR ENERGY: ; 261،266
7
غلامرضا بادزهره، مهدی سلطانی، غلامرضا شاه حسینی ، محمود نفیسی بهابادی (1391) تاثیر بتاگلوکان بر رشد، بقا و کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوس در ماهی قزل آلا Iranian Journal of Veterinary Medicine: ; 11،17
8
محمود نفیسی بهابادی، مهدی سلطانی، علی فلاحتی مروست (1390) بررسی میزان رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان در شوریهای مختلف آب نشریه علوم: ; 625640
9
, , , Mehdi Soltani (2006) Nuclear Level Density with Non-zero Angular Momentum COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS: ; 514،520
10
, Mehdi Soltani (2005) Spin Cut-off Parameter of Nuclear Level Density and Effective Moment of Inertia COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS: ; 709،718
مقالات در همایش ها
1
آنیتا گراوند، مهدی سلطانی، روح اله قیصری (1397) بررسی تاثیر پارامتر ارتفاع بر کالیبراسیون بازدهی آشکارسازهای ژرمانیوم با درجه خلوص بالا بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
2
غلامرضا بادزهره، مهدی سلطانی (1396) تاثیر کاربرد توام پروبیوتیک وپربیوتیک بر شاخص های رشد و بقاء بچه ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
3
تهمینه جلالی، حسین شیرکانی، مهدی سلطانی (1394) بررسی پایداری مکانیکی هالیدهای گرافن به عنوان نقاط کوانتومی با نظریه تابعی چگالی اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فراماده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
درویش عبدالمجید، احمد محمدی اسلامی، مهدی سلطانی (1398) مدلسازی گرمادرمانی تومور به کمک نانوذرات طلا
3
4
5
شهیدی بهلولی ممتاز ، امیر وزیری زاده، مهدی سلطانی (1398) اندازه گیری رادیوایزوتوپ های چشمه های آب گرم استان بوشهر
6
حسن زاده نجمه ، روح اله قیصری، مهدی سلطانی (1398) اثر میدان های مغناطیسی بر فرکانس الکترون و یون در پلاسمای هم جوشی
7
8
9
دست غیبی سیده سارا ، مهدی سلطانی، احمد محمدی اسلامی (1397) آثار لایه ای در چگالی تراز هسته ای
10
گرگین میترا، غلامرضا جمالی، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1396) کاربرد تئوری لاندائو در محاسبات چگالی تراز
11
شجاعی فرد الهام ، احمد محمدی اسلامی، مهدی سلطانی (1396) طراحی و مدلسازی نانوبیوسنسورهای مبتنی بر پلاسمون سطحی جایگزیده
12
سحر آذر شفیعی ، حسین فالی نژاد، مهدی سلطانی (1394) محاسبه میزان گسیل خودبخودی یک اتم بین دو تیغه رسانا
13
نعمتی دیندارلوی صدیقه ، تهمینه جلالی، مهدی سلطانی (1394) آماده سازی و بررسی خواص ابررسانای سرامیکی YBCO و ترکیبات آن
14
مرجان شجاعی، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1394) وابستگی پارامتر چگالی تراز به انرژی
15
16
17
حسین تنگکیان، حمید اسدپور، مهدی سلطانی، علی رسولی (1394) بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین
18
محدثه ممسنی، مهدی سلطانی، حسین فالی نژاد (1393) چگالی ترازهای هسته ای و عامل قطع اسپین
19
زینب سلیمانی، محمود نفیسی بهابادی، مهدی سلطانی، بابک قائدنیا (1392) بررسی اثر عصاره چای سبز در پیشگیری از ویبریوزیس و بار باکتریایی آب محل پرورش میگوی سفید غربی
20
سکینه جعفری، امیر وزیری زاده، مهدی سلطانی، احمد محمدی اسلامی (1392) بررسی چگالی ترازهای هسته ای با استفاده از مدل ابرشاره تعمیم یافته
21
قربان احبابی، مهدی سلطانی، تهمینه جلالی، روح اله قیصری (1392) بررسی یک راکتور هسته ای بستر شارشی
22
سید مجتبی موسوی ، فاطمه جمالی، هادی اسلامی زاده، مهدی سلطانی (1391) مطالعه عوامل موثر بر شکافت اتفاقی و شکافت واداشته هستههای سنگین
23
24
سولماز هژبریان، مهدی سلطانی، هادی اسلامی زاده (1389) سیستماتیک پارامتر چگالی تراز در مدل BSFG
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!