02 مهر 1402
سيد مجيد هاشمي

سید مجید هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Unsymmetrical organodiplatinum(II) and organodiplatinum(IV) complexes containing bis(diphenylphosphino)methane as bridging ligand: general approaches for synthesis and characterization by multinuclear NMR studies
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی رشیدی (نفر اول) ، سیروس جمالی (نفر دوم) ، سید مجید هاشمی (نفر سوم)

چکیده

Reaction of cis-[PtR2(SMe2)2] (R=Ph or p-MeC6H4) with [PtMe2(dppm)] or [Pt{(CH2)4}(dppm)] (dppm=Ph2PCH2PPh2) gave the unsymmetrical cis,cis-diaryl-dialkyl diplatinum(II) complexes cis,cis-[R2Pt(-SMe2)(-dppm)PtMe2], 1a and 2a, or cis,cis- [R2Pt(-SMe2)(-dppm)Pt{(CH2)4}], 1b and 2b, respectively. Complexes 1a and 2a were also prepared by reaction of [Pt2Me4(- SMe2)2] with [PtR2(dppm)]. The unsymmetrical complex cis,cis-[Me2Pt(-SMe2)(-dppm)Pt{(CH2)}4] (3b) was prepared by the same method using [Pt{(CH2)4}(dppm)] and [Pt2Me4(-SMe2)2]. The symmetrical complex cis,cis-[Me2Pt(-SMe2)(-dppm)PtMe2] (3a) was prepared by reaction of [Pt2Me4(-SMe2)2] with either one equivalent of dppm or [PtMe2(dppm)]. The complexes 2 and 3 reacted with MeI to give the unsymmetrical diplatinum(IV) complexes fac,fac-[R2MePt(-I)2(-dppm)PtMeR2] (4a, R=R= Me; 4b, R=Me, R2 =(CH2)4; 5a, R=p-MeC6H4, R=Me; 5b, R=p-MeC6H4, R2 =(CH2)4). The reactions probably occurred by a SN2-type mechanism and the entering Me groups stereoselectively remained in the equatorial positions (PtP taken as axial direction), unless for fac-PtMe3 moiety that Me scrambling was taken place. Reaction of cis,cis-dialkyl-dialkyl diplatinum(II) complexes 3 with one equivalent of dppm gave bis(dppm-bridged) complexes cis,cis-[R2Pt(-dppm)2PtR2] (6a, R=R=Me; 6b, R=Me, R2 =(CH2)4). The complexes were fully characterized using multinuclear (1H-, 13C{1H}-, 31P{1H}-, 195Pt{1H}-) NMR spectroscopy.