06 آبان 1400
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09171731536
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرایند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوها
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
107
پژوهشگران عباس قاسمی (دانشجو) ، علی رسولی (استاد راهنما) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور) ، محمدرضا قلی زاده (استاد مشاور)

چکیده

0