06 آبان 1400
محمد منصوري مقدم

محمد منصوری مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09171731536
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تغيير نظام بين الملل اقتدارگريز به قاعده مند: نقدي سازه انگارانه بر ديدگاه كنث والتز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله سیاست
شناسه DOI
پژوهشگران محمد منصوری مقدم (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!