27 شهریور 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روش های جداسازی و تصفیه آلاینده های موجود در آب خاکستری جهت استفاده مجدد
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
آب خاکستری، تصفیه بیولوژیکی، تصفیه شیمیایی، تصفیه فیزیکی، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته
پژوهشگران فریبا حیدری (نفر اول) ، شهریار عصفوری (نفر دوم) ، محسن عباسی (نفر سوم)

چکیده

امروزه به دلیل صنعتی شدن، افزایش شهرنشینی و بهره برداری آسان تر از منابع طبیعی، روند افزایش مصرف آب بیش تر گردیده است. بنابراین جلوگیری از هدر رفت آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا بازیافت فاضلاب خانگی به عنوان یک منبع تامین آب مورد توجه قرار گرفته است. به طور متوسط 67 درصد فاضلاب خانگی را آب خاکستری تشکیل می دهد که شامل پساب تولید شده در خانه ها به جز فاضلاب توالت می باشد. با توجه به آلودگی کمتر آب خاکستری نسبت به فاضلاب خانگی همچنین در دسترس بودن این منبع و بحران جهانی آب ، متمرکز شدن بر روی روش های تصفیه و جداسازی آلاینده های این پساب بیش از پیش حائز اهمیت است. در این پژوهش علاوه بر معرفی آب خاکستری روش های جداسازی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب خاکستری بررسی شده است. طبق مقایسه صورت گرفته بین انواع روش ها، عوامل متعددی در انتخاب فرایند مناسب موثر است اما اگر تنها میزان حذف آلاینده ها مدنظر باشد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته گزینه مناسب تری برای تصفیه آب خاکستری می-باشد.