28 شهریور 1400

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تصفیه پساب های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
413
پژوهشگران مریم بهروزه (دانشجو) ، محسن عباسی (استاد راهنما) ، شهریار عصفوری (استاد راهنما) ، جواد خداویسی (استاد مشاور)

چکیده

0